Vrsta predmeta:
Pokretnine
Vozila
Strojevi
Računala
Ostale pokretnine i prava
Poljoprivredni urod
Stado/stoka
Prava
Patenti
Dionice
Dionice
Udjeli i poslovni udjeli u trgovačkom društvu
Udjeli i poslovni udjeli u trgovačkom društvu
Ukupnost stvari
Ukupnost stvari
Pokretnina koja je pripadak nekretnine
Vozila
Strojevi
Računala
Ostale pokretnine i prava
Poljoprivredni urod
Stado/stoka